วัดเกาะแก้ว

นักพูดคือผู้สร้างความหวัง นักกระทำคือผู้สร้างความจริง

Get Adobe Flash player

WELCOME ยินดีต้อนรับ 

                ภาพงาน ทำบุญ เททองหล่อพระประธาน ปางมารวิชัยหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ประดิษฐานประจำอุโบสถ วัดเกาะแก้ว ตำบล สะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม พระมหาประยุทธ วิปุโล โทร ๐๙๗-๓๓๔-๘๓๒๗


อัพเดท กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 


วัดเกาะแก้ว ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธราร่วมกันสร่้างอุโบสถ ซึ่งยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,181,547,.21.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

       ภาพพระอุโบสถวัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก  ซึ่งจะนำมาเป็นแบบในการก่อสร้างอุโบสถ วัดเกาะแก้ว ตามภาพ