วัดเกาะแก้ว

นักพูดคือผู้สร้างความหวัง นักกระทำคือผู้สร้างความจริง

Get Adobe Flash player

    โทร 083-134-5896  พระมหาประยุทธ วิปุโล  เจ้าอาวาส      jeevaa005@hotmail.com