วัดเกาะแก้ว

นักพูดคือผู้สร้างความหวัง นักกระทำคือผู้สร้างความจริง

Get Adobe Flash player

ขณะนี้ ได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว